YÜKSEK LİSANS İÇİN YDS VE ALES ŞARTI NASILDIR?

YÜKSEK LİSANS İÇİN YDS VE ALES ŞARTI NASILDIR? .jpg

YÜKSEK LİSANS İÇİN YDS VE ALES ŞARTI NASILDIR?

Yüksek Lisans için YDS şartı bulunmamaktadır. Bazı yüksek lisans programları YDS şartı istemektedir, bu yüzden başvuru yapacağınız üniversite şartlarını kontrol ederek sınava hazırlanmanız gerekmektedir.

YDS’ye girmeden yüksek lisans yapılabilmektedir. Yabancı Dil Sınavı şartı her yüksek lisans programı için geçerli değildir. Örnek vermek gerekirse; bir sosyoloji yüksek lisans programında YDS 50+ şartı varken başka bir sosyoloji yüksek lisans programında herhangi bir yabancı dil sınavı şartı olmamaktadır. Böylelikle Yabancı Dil Sınavı’na girmeden yüksek lisans yapmanız mümkün olmaktadır. YDS şartı başvuracağınız bölüme ve üniversiteye göre değişkenlik arz etmektedir.

Yüksek lisans programı için ALES şartı ise Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak,

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmamaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenmektedir.

Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenmektedir.

Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilmektedir.

ALES ve okul başarı puanınız hesaplanacağı için ALES’ ten geçerli bir puan almak zorunluğu bulunmaktadır. Yüksek lisans için başvuru yapmak isteyen adaylar, tercih edecekleri okulun ALES puan ve YDS şartına bakıp sınavlara hazırlık yapmalıdır.


İlgilenebileceğiniz Eğitimler

İlginizi Çekebilecek Makaleler

2023-05-23
Detaylar makalemizde...
2023-05-19
Detaylar makalemizde...
© 2019 İkinci Dil Online
Adres
Ar-Ge Merkezi: ODTÜ Teknokent SEM-2 Binası No B-5 Çankaya Ankara Operasyon Merkezi: Mustafa Kemal Mh. 2139. sk. 24/19 Çankaya Ankara